ห้องไทรโยค3

ห้องไทรโยค3

ห้องสัมมนา จัดกิจกรรม ประชุม คาราโอเกะ รองรับได้ถึง 50-200 ท่าน

พร้อม โปรเจคเตอร์ และเวทีขนาดใหญ่