ห้องไทรโยค2

ห้องไทรโยค 2

ห้องสัมมนา จัดกิจกรรม ประชุม คาราโอเกะ รองรับได้ถึง 20-70 ท่าน

พร้อม โปรเจคเตอร์ และเวทีขนาดกลาง