จัดเลี้ยงแบบ Indoor

ห้องไทรโยค 1

ห้องสัมมนา จัดกิจกรรม ประชุม คาราโอเกะ รองรับได้ถึง 20-50 ท่าน

พร้อม โปรเจคเตอร์ และเวทีขนาดเล็ก