Contact Us

                                           

เส้นทางการเดินทาง
เดินทางด้วยรถยนต์ (GPS : N 14.11281 E 99.130704) 

 

เดินทางด้วยรถไฟ :: ให้จองตั๋วลงสถานีวังโพธิ์ หรือ ถ้ำกระแซะ เมื่อมาถึงแล้วให้ติดต่อรถรับจ้างเข้าไปที่รีสอร์ท นั่งรถมาระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร (โดยปกติรถไฟไปยังจังหวัดกาญจนบุรีมี 2 ขบวน คือตอนเช้า เวลา 07.45 น. และช่วงบ่าย เวลา 13.55 น.

Heaven Kwai Resort
 
ที่ตั้ง :  113/3 หมู่ 6 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค
จังหวัด :  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :  71150
ประเทศ :  ไทย
โทรศัพท์ :  034-591-3846
โทรศัพท์มือถือ :  081-934-1204
Website :  www.heavenkwairesort.com
Facebook :  Heaven Kwai Resort
Line @ :  @heavenkwai